Personál

Vychovatelé

Specialitou na našich školách v přírodě je dosazení vlastního výchovného personálu, který tvoří hlavní vedoucí, zdravotník, vychovatel, noční dozor. Tito pracovníci jsou většinou studenti vysokých škol, kteří rádi pracují s dětmi. Zároveň musí dosahovat předepsaných  kritérií pro vykonání příslušné funkce, jsou dobře proškoleni a zároveň na ně dohlížíme po celou dobu pobytu.

Hlavní vedoucí

Má za úkol dohlížet na kvalitní chod školy v přírodě a zároveň komunikovat s učiteli. Dohlíží a organizuje činnost vychovatelů a zdravotníka, zároveň komunikuje i s majiteli objektu, řeší vzniklé problémy(kázeň), vede evidenci.

Vychovatel

Zodpovídá za svěřenou skupinu 15-20 dětí ve vymezeném čase dne. Organizuje a vede program pro děti, dohlíží na děti aby dodržovaly řád ŠVP a zároveň vede konzultace s učitelem. Je zodpovědný hlavnímu vedoucímu.

Zdravotník

Dohlíží na zdravotní stav dětí, vydává léky, vyhlašuje preventivní opatření, organizuje vstupní prohlídky po příjezdu na ŠVP, stará se o nemocné, boduje pokoje, je zodpovědný hlavnímu vedoucímu.

Noční dozor

Zodpovídá za noční klid a stará se o bezpečí dětí ve středisku během noci, ráno předá děti vychovateli.